به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷
کد خبر: ۱۳۹۰۳
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰
نتيجه بازنگري مطالعات انجام شده در جهان نشان مي دهد که همچنان نياز به مطالعات گسترده تر مبتني بر شواهد با رويکرد زنان و برنامه هاي بهداشتي دمانس در کشورهاي با درآمد کم و متوسط احساس مي شود؛ زيرا هنوز زنان خانواده در اين کشورها نقش اصلي مراقبت را به عهده دارند.
آخرين گزارش انجمن آلزايمرجهاني تحت عنوان "تاثير بيش از اندازه دمانس بر زنان سراسر جهان" منتشر شد.
در اين گزارش آمده است که خطرابتلاء به دمانس در زنان بيش از مردان است. اکثريت افرادي که با دمانس زندگي مي کنند و آنان که در معرض خطر قراردارند. همچنين بيشترين تعداد مراقبين و نيروي کار در نظام پزشکي زنان هستند. بنابراين افزايش آمار شيوع دمانس، اثرات بيماري و عوامل خطر، زنان را بيش از مردان تهديد مي کند.

نتيجه بازنگري مطالعات انجام شده در جهان نشان مي دهد که همچنان نياز به مطالعات گسترده تر مبتني بر شواهد با رويکرد زنان و برنامه هاي بهداشتي دمانس در کشورهاي با درآمد کم و متوسط احساس مي شود؛ زيرا هنوز زنان خانواده در اين کشورها نقش اصلي مراقبت را به عهده دارند.

انجمن آلزايمرجهاني پيش بيني مي کند تا سال ۲۰۵۰، ۷۱ درصد از ۱۳۵ ميليون نفر مبتلا در جهان در کشورهاي با درآمد کم و متوسط زندگي خواهند کرد. به احتمال زياد اين افراد در منازل و توسط يک زن مراقبت خواهند شد. اين گزارش چالش هاي اقتصادي-اجتماعي و خانوادگي که زنان با آنها روبرو خواهند بود را شرح داده و مي گويد که در سراسر جهان، زنان در مقايسه با مردان از حمايت و کمک کمتري برخوردار هستند.

اين گزارش در ادامه به تجارب مراقبين زن در کشورهاي ثروتمند اشاره دارد و از سياستگزاران مي خواهد تا برنامه هاي جامع تري براي گروه هاي مختلف زنان پيش بيني کنند.

با حصول اين نتايج، انجمن آلزايمر جهاني از دولت ها مصرانه مي خواهد تا در مورد تاثير بيش از اندازه دمانس برزنان توجه کنند، اطلاعات و حمايت مناسب در اختيارشان قرار دهند تا آنها را درامرمراقبت ياري رسانند و احساس کنند که از خودشان نيز مراقبت مي شود.

پروفسور بروکر، مدير انجمن مطالعات دمانس در دانشگاه ورستر و نويسنده اين گزارش گفت: "واقعيت اين است که تعداد بيشتري از زنان با دمانس زندگي مي کنند، مراقبت خانواده را انجام مي دهند و نيروي کار در نظام بهداشتي و اجتماعي را تشکيل مي دهند. سياستگزاران آگاه باشند که اثرات برنامه هاي ويژه دمانس بر روي زنان و مردان متفاوت خواهد بود. اين گزارش تاکيد داردکه آمار شيوع دمانس در جهان بر زنان تاثير چشمگيري خواهد گذاشت وبايد در سطح خانواده، جامعه و سياستگزاري ديده شود."

همچنين آقاي مارک ورتمن، مدير عامل انجمن آلزايمر جهاني گفت: "اين گزارش نشان مي دهد که دولت ها در سراسر جهان بايد اذعان نمايند که چالش هاي پيش روي زناني که به دمانس مبتلا هستند بخشي از پيامدهاي مسائل حوزه زنان است که به آنها بايد توجه داشت به ويژه در کشورهاي با درآمد کم و متوسط. ما بايد از هم اکنون برنامه هاي بهداشت عمومي و راهکار هاي مراقبتي پيش بيني کنيم که زنان را در طول مسير دمانس ( چه مراقب چه مبتلا ) از همه نظر پوشش دهد "

به گزارش خبرآنلاين، گفتني است انجمن آلزايمر جهاني متشکل از ۸۳ عضو در سراسر جهان است و با سازمان بهداشت جهاني رابطه رسمي دارد. انجمن آلزايمر ايران، عضو انجمن جهاني و نهادي ست غير دولتي که افراد مبتلا و مراقبين را در ايران حمايت مي کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: